میگو کبابی

600 تومان

محتویات

شاه میگو 220 گرم – ریزوتو – راتاتوییل – سس مخصوص