فونگی آلفورنو

190 تومان

محتویات

قارچ پخته – پنیر پیتزا – جعفری – سس مخصوص