میگو کبابی

463 تومان

محتویات

شاه میگو 220 گرم – ریزوتو – راتاتوییل – سس مخصوص